Ga naar de inhoud

Ondersteuning waar mogelijk


Als huisarts heeft u een cruciale rol in de GGZ. Er staan u drie verwijsmogelijkheden ter beschikking, n.l.:

 • Klachten die buiten de DSM classificatie vallen. Deze kunnen door u zelf of door de POH-GGZ worden behandeld.
 • Een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. Hierbij is een verwijzing naar de
 • Generalistische Basis GGZ op zijn plaats
 • Complexe of risicovolle stoornissen horen thuis in de Gespecialiseerde GGZ.

U kunt dus doorverwijzen naar de GB-GGZ op basis van een psychische stoornis volgens de DSM IV (of V) of bij het vermoeden van een dergelijke stoornis. De meeste collega’s zijn aangesloten bij ZorgDomein.

De psycholoog in de GB-GGZ stelt de definitieve diagnose en beoordeelt samen met de cliënt welke behandeling wordt ingezet.

Problemen uit de DSM die vergoed worden zijn o.a.:

 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Verslavingen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADHD)
 • Stoornissen in de impulsbeheersing
 • Gedragsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Specifieke seksuele problemen
 • Somatoforme stoornissen

Indien u twijfelt, kunt u altijd even overleggen met onze collega’s van Psyzorg.

Om uw patiënt voor verzekerde zorg in aanmerking te laten komen eisen de verzekeraars dat de verwijsbrief uitgeschreven/gedateerd is vóór het eerste gesprek met de psycholoog en dat erin staat:

 • dat er (vermoedelijk) sprake is van een DSM-diagnose (en eventueel welke)
 • dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis-GGZ
 • de AGB-code, adres en de handtekening van de arts

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) kunnen vanwege een veel breder scala aan hulpvragen doorverwezen worden naar Psyzorg leden met een aanbod voor kind & jeugd. Deze zorg wordt volledig vergoed door de gemeente en drukt derhalve niet op het eigen risico.
De hierboven genoemde klachten en/of hulpvragen kunnen worden aangevuld met onder meer:

 • (Dreigende) Stagnatie in de ontwikkeling van een jongere; ontwikkelingsproblematiek
 • Opvoedingsmoeilijkheden en handelingsverlegenheid bij ouders en/of opvoeders
 • Onderwijs-gerelateerde problemen
 • Intelligentieonderzoek
 • Puberteit, problemen met deze levensfase
 • Pesten, als slachtoffer of dader
 • Betrokken zijn bij sexting of gerelateerde onderwerpen
 • Verslavingsproblematiek (gamen, blowen, mobiel/internet)

Ook hier geldt weer: Indien u twijfelt kunt u altijd even overleggen met onze collega’s van Psyzorg.