Ga naar de inhoud

Hoe kunnen we jou helpen?


De meeste psychische klachten zijn gelukkig goed te behandelen binnen de generalistische basis GGZ. De werkwijze in de GB-GGZ van de aangesloten praktijken bij Psyzorg Fryslân is generalistisch, klachtgericht, laagdrempelig en kortdurend (meestal 5 – 12 gesprekken). Kenmerkend is de persoonsgerichte benadering waarbij de cliënt, zijn/haar hulpvraag en motivatie uitgangspunt vormen bij het verlenen van psychologische zorg en/of Specialistische Jeugdzorg.

Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een behandeling. Indien nodig, kan meer uitgebreide diagnostiek worden verricht. Samen met uw behandelaar stelt u een behandelplan op dat met u wordt besproken.

Voorwaarde voor vergoeding van de psychologische hulp vanuit het basispakket is dat er sprake is van een verwijzing. In principe geschiedt dit door de huisarts, maar zorgverzekeraars kunnen in hun polissen ook andere verwijzers aanwijzen (bijv. een Arbo-arts).
De verwijsbrief moet uitgeschreven zijn (gedateerd) vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is nodig dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft.

Veel van de aangesloten vrijgevestigde psychologen hebben contracten met zorgverzekeraars.  Raadpleeg uw zorgverzekeraar indien u vragen heeft over specifieke vergoedingsmogelijkheden.

Per 1 januari 2022 is het ZorgPrestatieModel in werking getreden. Dit heeft vooral consequenties voor de vergoedingen en de afhandeling ervan. Voor de inhoud van de zorg heeft het geen consequenties.

Er is nog steeds sprake van het eigen risico dat wordt aangesproken als u in behandeling komt. Als u uw eigen risico al hebt ‘opgebruikt’, dan worden alle verdere gesprekken vergoed vanuit het basispakket.
U krijgt van uw ziektekostenverzekeraar maandelijks een overzicht van de tijd die besteed is aan uw behandeling en wie die zorg heeft geboden.

 Als u meer vragen heeft over de facturen en de inhoud ervan kunt u altijd contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar of met uw behandelaar.