Ga naar de inhoud
Samenwerking in de
generalistische basis-GGZ
Foto2
Voor cliënt èn professional


Psyzorg Fryslân is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde GZ-psychologen en Orthopedagogen in de generalistische basis GGZ binnen de provincie Fryslân.

De kracht van samen en samenwerking is een belangrijk uitgangspunt voor deze groep zelfstandig gevestigden en daarom hebben wij deze coöperatieve vereniging opgericht.

We staan voor een kwalitatief hoogwaardige, generalistische basis GGZ:
– voor iedereen toegankelijk
– laagdrempelig en korte lijnen met cliënt èn verwijzers
– persoonsgerichte benadering: cliënt en diens hulpvraag staan centraal
– centraal –  resultaat- en klachtgerichte aanpak, gecombineerd met het verbeteren van de levenskwaliteit en ontwikkeling van (innerlijke  en externe) krachtbronnen

Psyzorg Fryslân behartigt de belangen van de leden naar samenwerkingspartners, gemeenten en verzekeraars. We hebben meerdere ledenbijeenkomsten per jaar, die soms een inhoudelijk en andere keren een meer huishoudelijk karakter hebben. Deskundigheidsbevordering is een van de speerpunten.

Psyzorg Fryslân wil ook graag het aanspreekpunt zijn van de vrijgevestigde generalistische basis GGZ in de provincie.

Psyzorg Fryslân is een nog jonge vereniging en staat open voor nieuwe leden. Wilt u zich aanmelden bij Psyzorg Fryslân of wilt u meer informatie, neem dan contact op middels ons contactformulier.