Voordelen voor verzekeraars

Psyzorg Fryslân is een coöperatie van vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psychologen en orthopedagogen generalisten in de provincie Friesland en wil de partner zijn voor een kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve generalistische basis GGZ op lokaal niveau. De coöperatie zoekt actief de samenwerking met de huisarts en POH GGZ als poortwachter van de GGZ en overige ketenpartners. Psyzorg Fryslân is gesprekspartner voor een toenemend aantal verwijzers en andere partijen in de regio.

De voordelen in vogelvlucht

  • Een toegankelijke gesprekspartner namens de vrijgevestigde praktijken in de regio; Structurele samenwerking met de verschillende partijen in de zorgketen.
  • Multidisciplinaire samenwerking.
  • Aangesloten praktijken voldoen aan hoge kwaliteitscriteria en zijn hierop getoetst.
  • Leden van Psyzorg Fryslân zijn BIG geregistreerd. Onze leden zijn tevens ingeschreven bij een van de landelijke beroepsorganisaties, zoals de LVVP, het NIP of de NVGZP. Ook dit staat garant voor kwaliteit. Meer kwalificaties mogen, minder niet.
  • Door intercollegiale afstemming wordt de kwaliteit van de aangesloten leden verder ontwikkeld.

Graag wisselen we met verzekeraars verder van gedachten over contractafspraken namens en voor onze achterban en zijn we als klankbordgroep beschikbaar voor ontwikkelingen en initiatieven binnen de regio.

Kwaliteitsparagraaf

Psyzorg Fryslân:

  • Streeft naar kwalitatief verantwoorde, effectieve en doelmatige zorg die voor alle verzekerden toegankelijk en beschikbaar is.
  • Wil de natuurlijke partner zijn voor een kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve generalistische basis GGZ op lokaal niveau. De coöperatie zoekt actief de samenwerking met de huisarts en POH GGZ als poortwachter van de GGZ en met de overige ketenpartners.
  • Is gesprekspartner en beschikbaar voor consultatie voor een toenemend aantal verwijzers en andere partijen in de regio.
  • Leden nemen deel aan diverse intervisie samenstellingen waar casuïstiekbespreking, informatie uitwisseling over ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en consultatie van psychiater vaste onderwerpen zijn.

Contact