Wat bieden onze psychologen?

De psychologen van Psyzorg Fryslân zijn vrijgevestigde hoofdbehandelaars binnen de generalistische basis GGZ. De behandeling is gericht op licht tot matig ernstige problematiek, waarbij risico en complexiteit niet al te hoog zijn.
Alle behandelaars zijn GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) of orthopedagoog-generalist.

De psychologen van Psyzorg Fryslân richten zich op volwassenen, ouderen of op jeugd.

Hoeveel zorg wordt vergoed?
Afhankelijk van de problematiek wordt de zorg vergoed, er zijn een aantal “producten” mogelijk:

 Kort 294 minuten 
 Middel 495 minuten
 Intensief 750 minuten
 Chronisch 750 minuten per jaar
(deze mogelijkheid biedt niet elke zorgverzekeraar)
 Onvolledig behandeltraject  120 minuten

Soms worden een aantal sessies vergoed vanuit een aanvullende pakket van de zorgverzekering, zoals bij De Friesland Optimaal

Welke problematiek wordt vergoed?

  • Behandeling binnen de generalistische basis GGZ wordt uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V.
  • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten.
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
  • Een verwijzing is 1 jaar geldig.
  • Sommige problemen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld werk- en relatieproblemen, slaapstoornissen een aanpassingsstoornissen.

Wilt u verwijzen?

Wilt u verwijzen naar één van onze psychologen:

  • Selecteer de door u gewenste psycholoog
  • Kijk of deze psycholoog vermeldt dat zij/hij gebruik maakt van Zorgdomein lokaal
  • Indien dit het geval is, verwijs via Zorgdomein
  • Als zij/hij geen gebruik maakt van Zorgdomein, dan kunt u de voorbeeld verwijsbrief downloaden

Goed om te weten:
Een verwijsbrief van de huisarts, met hierin een vermoeden van een DSM-V diagnose is vereist om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de basisverzekering.
Voor het product ‘chronisch’ hoeft dat niet elk jaar opnieuw.

Voor een voorbeeld: download verwijsbrief

Overzicht psychologen
De aangesloten psychologen