Coöperatie Psyzorg Fryslân wil zich sterk maken voor samenwerking tussen ketenpartners in Friesland en wil gesprekspartner zijn voor de 1e lijn hulpverleners in de regio.

Psyzorg Fryslân streeft naast een optimale samenwerking met de partners in de geestelijke gezondheidszorg ook naar samenwerking met de verschillende andere disciplines in de gezondheidszorg. De cliënt staat immers centraal en psychische klachten staan doorgaans niet op zichzelf, vaak spelen er meer zaken die de cliënt kwetsbaar maken. Wij geloven in een aanpak waarbij de cliënt als geheel bezien wordt. Kortom, een aanpak waarbij de verschillende disciplines elkaar waar dat zinvol is kunnen vinden en versterken.

Psyzorg Fryslân zoekt met oog voor continuïteit naar samenwerkingsovereenkomsten met verschillende zelfstandig gevestigde GZ psychologen en andere zorgaanbieders in de eerste lijn. Daarnaast bestaat er een breed netwerk waarin verwijzing en overleg plaats kan vinden met praktijken die een aanbod hebben op een aantal gespecialiseerde thema’s. Bijvoorbeeld slaaptherapie en SOLK behandeling. Het werkgebied van Psyzorg Fryslân omvat de gehele provincie Friesland.  

Huisartsen, POH, bedrijfsartsen
Met de huisartsen, POH-GGZ en bedrijfsartsen in de regio zijn functionele als ook educatieve  contacten. Met enige regelmaat wordt er in samenwerking een opleidingsbijeenkomst georganiseerd rond een actueel of inhoudelijk thema waaraan verwijzers en behandelaren deelnemen om samen de continuïteit en de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in de 1e lijn te bevorderen. Samenwerken op het gebied van kennisuitwisseling en kennisoverdracht is daarbij de werkvorm die gehanteerd wordt. Daarnaast zijn leden van Psyzorg Fryslân beschikbaar om consulten te verzorgen voor huisartsenpraktijken.

Download Consultatie format Psychiater VZGPF.pdf

Download Samenwerkingsovereenkomst___huisarts_en_psycholoog.pdf

Lokaal
De lokale contacten worden door Psyzorg leden gelegd met andere disciplines.  Huisartsen, bedrijfsartsen, psychiaters. Onderstaand vindt u enkele relevante sites en namen van gespecialiseerde praktijken in de regio. U kunt hierbij aansluiten door een mail te sturen naar xxxxxxx

Soepele multidisciplinaire samenwerking
Graag wisselen we met u van gedachten hoe we onze samenwerking kunnen versterken, vergemakkelijken en kennis kunnen delen. Wij horen graag van u!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.