Met verschillende samenwerkingspartners, zoals verzekeraars en verwijzers, wordt nu al samengewerkt. Zo nemen er leden van Psyzorg deel aan de gesprekken van de klankbordgroep van verzekeraar De Friesland en wordt er via het ROS samengewerkt met huisartsen aan nascholingscursussen.

Verwijzing vinger

Verwijzers

Wilt u verwijzen naar één van onze psychologen dan vindt u hier informatie over aanbod, vergoedingen en een voorbeeld verwijsbrief.

samenwerking vuist

Samenwerking

Psyzorg Fryslân wil bijdragen aan een opbouwende regionale samenwerking en gesprekspartner zijn voor partners in de geestelijke gezondheidszorg, ook interdisciplinair.

verzekeraar

Verzekeraars

Psyzorg Fryslân streeft naar kwalitatief verantwoorde, effectieve en doelmatige zorg die voor alle verzekerden toegankelijk en beschikbaar is.