Effectief
De psychologen van Psyzorg Fryslân hebben een brede opleiding, kennis en ervaring. Zij kunnen goed inschatten welke problematiek er speelt en welke behandeling nodig is. De behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief.

Persoonlijk
De psychologen werken kleinschalig, verdeeld over heel Fryslân, en bieden zorg op maat. U krijgt één vaste behandelaar, en niet steeds wisselingen.

Kwaliteit
De psychologen zijn allemaal (BIG-) geregistreerd, en voldoen aan kwaliteitseisen, zoals: zij houden zich aan de beroepscode, en hebben een kwaliteitsstatuut. Dit alles staat garant voor een goede kwaliteit.

Kortdurend
De behandelingen zijn kortdurend. Ze vallen onder de generalistische basis GGZ, voorheen heette dit eerstelijnspsychologie. Dit is bedoeld voor psychische problematiek die licht tot matig ernstig is.
Wanneer uw problematiek te ernstig of te complex is, kunt u doorverwezen worden naar de specialistische GGZ. Gelukkig zijn de meeste psychische problemen goed te behandelen in de generalistische GGZ.

Vergoedingen
Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, is het nodig dat  de huisarts een verwijsbrief schrijft en dat er sprake is van een diagnose (bijvoorbeeld depressie of een angststoornis etc.)

Het is afhankelijk van de diagnose, en de ernst van de klachten, hoe uitgebreid de zorg is die u vergoed krijgt. Vanuit de basisverzekering zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Kort (max. 4 of 5 sessies)
  • Middel (max. 7 of 8 sessies)
  • Intensief (max. 11 of 12 sessies)
  • Chronisch (max. 11 of 12 sessies per jaar, afhankelijk van de diagnose,
    het is afhankelijk van de zorgverzekering of dit mogelijk is)
  • Onvolledig traject (max 2 sessies)

Aanmelding
Voor aanmelding bij één van de Psyzorg psychologen heeft u een verwijsbrief van een arts nodig, meestal is dat de huisarts. U kunt op de site van de desbetreffende psycholoog zien hoe snel u terecht kunt, en hoe u zich kunt aanmelden.

Ga naar overzicht psychologen